Hier is hoe u “Schoonheid voor As” financieel kunt ondersteunen.

Schoonheid voor As maakt deel uit van de Levenskracht Gemeente. Deze is bij de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat gevers/donateurs onder door de Nederlandse wetgeving gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor het aftrekken van hun giften van het belastbaar inkomen.

Bankrekening: NL16 RABO 0114 8765 76

Heeft u een speciale bestemming voor uw gift zoals “Schoonheid voor As”? Vermeld deze dan bij uw transactie.

Wilt u meer weten over de Levenskracht Gemeente? Dat kan onder deze link: https://levenskracht-tilburg.nl/over-ons/