Bediening van gebed voor innerlijke genezing

In de bediening van gebed voor innerlijke genezing wordt voorzien door Jezus uit te nodigen in het verleden van de persoon om bekende emotionele verwondingen en verborgen kwetsingen zichtbaar te maken. Jezus helpt de persoon zich met het verleden te verzoenen, te vergeven en in het cadeau van vandaag te leven, de tegenwoordige tijd.

Het geloof dat bediening bij innerlijke genezing waardevol is, is gebaseerd op de Bijbelse waarheden. In Ps. 34:18 lezen we: ‘De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood.’ Het is duidelijk vanwege dit en vele andere schriftgedeelten dat we door anderen en omstandigheden in onze levens gekwetst kunnen worden.

Het is ook duidelijk dat God van ons houdt op een actieve manier. Hij luistert naar gebed en is in staat het te beantwoorden. Hij is ook in staat tussenbeide te komen en te genezen. Jesaja 53:5 profeteert over Jezus en zijn reddingswerk aan het kruis. Er staat geschreven: ‘Door zijn striemen zijn we genezen.’ Dit herstel houdt ook genezing in van de negatieve effecten van zonde tegen ons begaan of van de gevolgen van beschadigende situaties.

Innerlijke genezing is een methode van gebed waarbij Jezus Christus uitgenodigd wordt om de kwetsingen uit het verleden aan te spreken en ons te genezen van hun negatieve gevolgen.

Innerlijke genezing is een uitwisseling. Het is handelen naar het reddende werk van Christus.
  → In 2 Korintiërs 5:21 zegt Paulus: ‘God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat we door hem  rechtvaardig voor God konden worden.’
  → In 1 Petrus 2:24 wordt dit herhaald: ‘Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent  u genezen.’
Matteüs 8:17 zegt dat Jezus onze zwakheden op zich nam en onze ziektes droeg.

Bij innerlijke genezing vindt er een uitwisseling plaats tussen Jezus en de persoon die lijdt. Jezus zegt: “Vanwege mijn liefde voor jou, wil ik niet dat de kwetsende dingen uit het verleden je huidige toestand van je zelfbeeld, gewoontes, gevoelens of gedragingen bepalen. Dus neem ik deze negatieve factoren van je weg en vervang ze door de goede dingen van God. Net als toen je je zonden losliet toen je mij aannam als je Redder, zo kun je ook je kwetsingen, je angsten, je schaamte, je emotionele pijn, je lustgevoelens en gebreken loslaten. In ruil daarvoor geef Ik je mij genezing, zekerheid, vergeving, acceptatie en identiteit.”